เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587

สถิติ sitemap
วันนี้ 22
เดือนนี้15,165
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)127,713
ทั้งหมด 280,000

check_circle ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

No Gift Policy


ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

camera_alt ภาพกิจกรรม
เหตุไฟไหม้ บริเวณหลังศาลตาปู่ พื้นที่หมู่ 1 บ้านคุ้ม
เหตุไฟไหม้ พื้นที่หมู่ 8 บริเวณจุดเดิมที่ได้ทำการดับไฟไปแล้วประทุขึ้นใหม่
เหตุไฟไหม้ บริเวณพื้นที่หมู่14
เหตุไฟไหม้ พื้นที่หมู่ 8 บริเวณจุดเดิมที่ประทุขึ้นมาอีก
เหตุไฟไหม้ บริเวณพื้นที่หมู่ 8
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ออกปฏิบัติหน้าที่ดับไฟเหตุไฟไหม้หญ้าแห้ง
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ติดตามการแก้ไชปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ในพื้นที่เป้าหมายอำเภอประจันตคาม
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview954
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ศาลจังหวัดปราจีนบุรี grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการเพี่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
photo ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่า งดการเผาทุกชนิด เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
บุคลากรภายใน
thumb_up สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
thumb_up ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพธิ์งาม

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ