เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพธิ์งาม

สถิติ sitemap
วันนี้ 41
เดือนนี้15,165
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)127,713
ทั้งหมด 280,000

check_circle นโยบายไม่รับของขวัญ
No Gift Policy


ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)


ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท.


camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนว 5 ส
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖
การตรวจคัดกรองสารเสพติดในชุมชนและตั้งด่านจุดตรวจรักษาความสงบภายในตำบลโพธิ์งาม
การประชุมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านระดับตำบล
กิจกรรมใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต
กิจกรรม"วันเทศบาล"
เหตุไฟไหม้หญ้าแห้งใกล้แยกห้วยขื่อ/บ้านเกาะโมก พื้นที่หมู่ ๑๘ บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศ (สด.๓๘)
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
find_in_page ขอเชิญผู้ที่สนใจรักในการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเชิงท่องเที่ยว สมัครเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจก grade
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
บุคลากรภายใน
thumb_up สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
thumb_up ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ