เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder กฎหมาย-ระเบียบ-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line
folder แผนบริหารความเสี่ยง
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพธิ์งาม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 1427
เดือนนี้14,285
ทั้งหมด452,797

check_circle นโยบายไม่รับของขวัญ
No Gift Policy


ขอความร่วมือตอบเเบบสอบถามเพื่อประกอบการจัดทำเเผนป้องกันการทุจริต ของ ทต.โพธิ์งาม

camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุสาธารณภัย (ภัยแล้ง)
การประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการขยะและการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" ครั้งที่ ๑๐
กิจกรรมโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กิจกรรม Kick off ถังขยะเปียกลดโลกร้อนของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการขยะและการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
photo ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ปรับปรุงบัญชีกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file การเฝ้าระวัง และการป้องกัน เด็กจมน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข กลุ่มประชาชน ชมรม โรงเรียน หน่วยงานที่สนใจ ส่งโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม ป้องกัน รัก grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
บุคลากรภายใน
thumb_up สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
thumb_up ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
24/11/2565
24/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
24/11/2565
24/11/2565
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น]
[รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]
สน.คท.
23/11/2565
24/11/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
[เอกสารแนบท้าย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ