เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder กฎหมาย-ระเบียบ-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line
folder แผนบริหารความเสี่ยง
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพธิ์งาม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 565
สัปดาห์นี้4,480
เดือนนี้23,873
ปีนี้286,476
ทั้งหมด544,304

check_circle นโยบายไม่รับของขวัญ
No Gift Policy


camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมการพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี
การประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๘ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
โครงการคัดแยกขยะด้วยหลัก ๓Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การประเมินการระบาดของโรคมือเท้าปาก ในโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทำความสะอาดฉีดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ หมู่ ๑๓ ตำบลโพธิ์งาม
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามหลักธรรมาภิบาล...
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ ...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รณรงค์คัดแยกขยะ ด้วยหลัก ๓Rs grade
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม นางสาวประไพ เทศยุคุณธร สารวัตรกำนันตำบลโพธิ์งาม นายกันตวัฒน์ บุญบวก ส
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
บุคลากรภายใน
thumb_up สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
thumb_up ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาลระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ