เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 405
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วม อสม. ลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ บ้านโคกกรวด หมู่ ๗ และบ้านโง้ง หมู่ ๒ ตำบลโพธิ์งาม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วม อสม. ลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ บ้านหนองหัวลิง หมู่ ๑๐ ตำบลโพธิ์งาม
การขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันเหตุอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ตำบลโพธิ์งาม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบหน้ากากอนามัยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานะการณ์การแพร่ระบาดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-19) ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทำความสะอาด จัดสถานที่นการดำเนินการสถานที่สำหรับควบคุมเพื่อสังเกตุการเริ่มป่วย ( Local Quarantine) และศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลโพธิ์งาม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file เเจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี grade
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/64 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ถ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo งดเล่นน้ำ ชั่วคราว บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกสาวน้อย และแก่งคลองช้างคลาน จนกว่าสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จะคลี่คลาย
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
thumb_up facebook-line
บุคลากรภายใน
thumb_up สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
thumb_up ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ