เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 589
check_circle ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานผลการเลือกตั้ง
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
insert_drive_file ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

บุคลากรภายใน
folder สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
folder ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล