messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านโพธิ์งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กกต. เรื่อง การมีลักษณะอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ตามมาตรา 11 วรรค สอง เ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6558
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ศาลจังหวัดปราจีนบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวน หมู่ที่ 15 บ้านหนองมะเอก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองมะเอก หมู่ที่ 15 ตำบลโพ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 7 แห่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด ทต.โพธิ์งาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview355
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview437
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview505
งบประมาณรายจา่ยประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview579

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม