เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 370
camera_alt ภาพกิจกรรม
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ เป็นการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ วัคซีนโคโรนาแวค หรือ ซิโนแวด (CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine) ให้กับประชาชนในเขตตำบลโพธิ์งาม >>>วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิธรัช รามัญ...
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) >>>วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ เป็นการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๒ แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca)...
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้รับมอบอาหารและน้ำดื่ม สำหรับผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำวัน ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยในชุมชนตำบลโพธิ์งาม Community Isolation (CI)
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านสังคมในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ต้อนรับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี และพาเยี่มร้านค้าถนนไม้ด่างตำบลโพธิ์งาม
นายอำเภอประจันตคาม เยี่ยมชมถนนไม้ด่างตำบลโพธิ์งาม
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file การออกหรือต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนอย่างเคร่งครัด grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศอำเภอประจันตคาม เเต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเเพ่ง ลว.7 ต.ค.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file เเนวทางปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตเเผ้วถางป่า ตามมาตรา 54 เเห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่ออายุใบอนุญาต ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลโพธิ์งามของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file เเจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook-line
บุคลากรภายใน
thumb_up สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
thumb_up ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล