เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานเทศบาลตำบลโพธิ์งาม กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานสรุปผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนและรายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเสริมสรา้งความซื่อสัตย์ สุจริต สรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปกิบัติงานกิจกรรมการจัดทำแบบประมวลผลการปกิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานสรุปผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนและรายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1