เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 569
folder ประกาศสภาเทศบาล
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งเเรก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยเเรก (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามรัญ สมัยเเรก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file คำร้องขอเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัย สามัญ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 2563-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล