เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder มาตรการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ การจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ขั้นตอนการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file คู่มือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1