เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder มาตรการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ การจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ขั้นตอนการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file คู่มือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1