เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ "จุดรวบรวมขยะอันตรายจากขุมชน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม" ในการจัดการของเสียขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จุดตั้งวางถังขยะอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมทางถนน คู คลองหรือสถานที่สาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file กำหนดการโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึ
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน ริมทางถนน คู คลองหรือสถานที่สาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo กำหนดการโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึ
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอดูผลคะแนนการสรรหาและกระดาษคำตอบของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
photo การประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งามปิดให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
find_in_page ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ หลักสูตรเนื้อหาเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
photo ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม รับสมัครนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ตามวันและเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 605
insert_drive_file ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง และข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
1 - 20 (ทั้งหมด 174 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9