เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 23
เดือนนี้ 10,166
เดือนที่แล้ว 21,478
ทั้งหมด 136,276

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม (กรณีพิเศษ)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ผ่านการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) และในวันอังคารที่ ๔ พฤ
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องงดจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม(กรณีเหตุพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งป poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม (เขตเลือกตั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม (เขตเลือกตั้งที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
photo ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งามด้วยเหตุพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุาญ และหนังสือรับรองการแจ้างการกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง กำหนด วัน เวลาสถานที่ ระเบียบ หลักสูตรเนื้อหาเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
1 - 20 (ทั้งหมด 117 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล