เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอประจันตคาม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
photo เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ของกระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo กิจกรรมจิตอาสามอบผ้าห่มคลายความหนาว ของอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์สิ่งของพระราชทาน
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานครูเทศบาลอยู่ในระดับ "ดีเด่นและดีมาก" poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
photo ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ปรับปรุงบัญชีกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file การเฝ้าระวัง และการป้องกัน เด็กจมน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข กลุ่มประชาชน ชมรม โรงเรียน หน่วยงานที่สนใจ ส่งโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม ป้องกัน รัก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 221 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12