เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder ประมวลจริยธรรม
insert_drive_file แบบการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
photo มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2556 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จังหวัดปราจีนบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2552 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 328
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1