เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder ประมวลจริยธรรม
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
photo มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2556 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลโพธิ์งาม จังหวัดปราจีนบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2552 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 269
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1