messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
ประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
ประกาศ เรื่อง การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 403
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 271
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 36
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 287
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2561 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 232
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลโพธิ์งาม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 230
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1