เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder หนังสือสั่งการ
insert_drive_file ซักซ้อมความเข้าใจต่อเเนวทางการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เเจ้งคำวินิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 50 (21) เเห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสถ.ผถ.2562 การถูกเพิกถอนสิทธิเฉพาะตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้น
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file หารือกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน (การก่อตั้งสิทธิเหนือผืนดินในที่ดินของ อปท.อื่น) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คำวิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สภ.ผถ.2562 ม.50 (21) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เเนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร สท.ผถ. ตามมาตรา 50 (13) (18) (23) (24) เเละ (25) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file หารือการออกระเบียบจัดเก็บค่าธรรมเนียมซ่อมเเซมทรัพย์สินของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file หารือการดำเนินการตามหน้าที่เเละอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เเนวทางปฏิบัติในการสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำเเหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ซักซ้อมเเนวทางการดำนเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file หารือเเนวทางปฏิบัติกรณีผู้มอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กับเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เเนวทางการสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของเเผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file หารือแนวทางปฏิบัติกรณีโรงพยาบาลพิมายขอรับโอนที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file หารือคำว่าผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขอหารือการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ช้างดึ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file การทำกิจการนอกเขตเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบสำรวจออนไลน์ เรื่อง "การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย" poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2