messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม (เขตเลือกตั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขตเลือกตั้งที่ ๒ (ส.ถ.๔/๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ (ส.ถ.๔/๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม (ผ.ถ.๔/๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขตเลือกตั้งที่ ๒ (ส.ถ.๔/๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขตเลือกตั้งที่ ๑ (ส.ถ.๔/๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม (ผ.ถ.๔/๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรัลเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียง เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม (ผ.ถ.๑/๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ส.ถ.๑/๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดปราจีน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1