เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
5 กันยายน 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 1/2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
3 สิงหาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6/2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
3 สิงหาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
3 สิงหาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8/2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 7
30 ธันวาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 189
1 ธันวาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
25 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 177
6 สิงหาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 270
19 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 339
19 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 181
19 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 310
8 มิถุนายน 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 230
6 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 331
30 ธันวาคม 2563
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 315
23 มิถุนายน 2563
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 399
22 มิถุนายน 2563
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 475
19 ธันวาคม 2562
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
2 กรกฎาคม 2562
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll โดย : สำนักปลัด เปิดอ่าน : 461
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1