เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
21 ธันวาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 1/2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
15 ธันวาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
5 กันยายน 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 1/2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 43
3 สิงหาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6/2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 40
3 สิงหาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
3 สิงหาคม 2565
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8/2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 37
30 ธันวาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7/2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 208
1 ธันวาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 111
25 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 209
6 สิงหาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5/2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 301
19 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 355
19 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 196
19 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 336
8 มิถุนายน 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 254
6 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 348
30 ธันวาคม 2563
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 331
23 มิถุนายน 2563
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 425
22 มิถุนายน 2563
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 503
19 ธันวาคม 2562
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 40
2 กรกฎาคม 2562
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll โดย : สำนักปลัด เปิดอ่าน : 490
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1