เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file คู่มือ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1