เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 532
folder รายงานดำเนินงานรายจ่ายประจำเดือน
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
ชื่อเรื่อง: รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563    ชื่อไฟล์: eIsLuSeFri105149.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
ชื่อเรื่อง: รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563    ชื่อไฟล์: zGTZVp7Fri105234.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
ชื่อเรื่อง: รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563    ชื่อไฟล์: Amk23upFri105341.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
ชื่อเรื่อง: งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒    ชื่อไฟล์: lGKnRmPMon71230.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
ชื่อเรื่อง: งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒    ชื่อไฟล์: ANN0wP2Mon71316.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล