messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน 2566 - เดือนกันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 59
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 79
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 120
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 162
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 286
รายงานติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 390
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1