เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกาญจนา บัวดอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นางสาวกาญจนา บัวดอก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา ดางาม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นายจีระมิตร จันทร์ทาโล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเจษฏา หมอแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชัยทัศน์ สีตา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย ชื่นอารมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายไพโรจน์ พวงหิรัญ
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม ศรีรักษา
คนงานประจำรถขยะ
นายอรรถวุฒิ เลือดไทย
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล ลีประโคน
คนงานประจำรถขยะ
นายศักดิ์ชัย สุขใจ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวนฤมล บุญบวก
คนงาน