เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 18 บ้านโทรงาม
นางสาวพัชนี บุญนาน
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0618382681
นางสาวยุพิน เสียงใส
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายไพโรน์ สุดเตาะ
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางรัตนาวดี คนดี
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางนงพร มาณะสร้าง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายทรงคุณ กัตพงษ์
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ