เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 13 บ้านคลองแก้มช้ำ
นายสมชาย แสงจ้า
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0870494989
นายวิเศษ เจริญดง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางสมชิต จงปัน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
ว่าที่ รต.ปิยะ สุวรรณ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายเอกสิทธิ์ ทายิดา
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายทวีป สิงห์ทอง
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ