messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 14 บ้านคลองฟันปลา
นายอภิศักดิ์ ชัยจำ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0817817045
นายชัยรัตน์ ขุนเณร
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางวิมล พราวศรี
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายอำนวย กัณหาชาลี
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายคำมี มังสุลัย
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสมเกียรติ ใจดี
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ