เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 7 บ้านโคกกรวด
นางสุวรรณ แสงจ้า
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861458490
นางมนัส สมเคราะห่วง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางวิชาดา ยอดอินทร์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางรัชณี แจ้งสว่าง
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางวีณา ฉิมภาลี
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางหิรัญรัตน์ บัวหอม
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ