เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 9 บ้านเกาะยาง
นายวีระพันธ์ น้อยพันธ์
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0860120164
นายธวัชชัย พรหมจันทร์
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางกาญจนา แม้นชน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายภูมรินทร์ แดงโชติ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางพันธิรา ผลาหาญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายวินัย หมื่นหาญ
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ