เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาว
นายวทัญญู เอติละ
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0632273255
นายเสนอ แจ่มวงษ์
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสุพจน์ มีชูรัตน์
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายมนัส นฤภัย
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายประทิน เสียงฆ้อง
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นางอำนวย มาลาหอม
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ