messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
home ชุมชนหนองน้ำใส
นายวิจิตร วังสวัสดิ์
ประธานกรรมการชุมชน
นายสรศักดิ์ กองทวีผล
รองประธานกรรมการชุมชน
นางพจรินทร์ ตกต้น
เลขานุการกรรมการชุมชน
นางนงเยาว์ ปัญญาดี
เหรัญญิก
นายธีรวัฒน์ เจนดง
กรรมการชุมชน
นายทศพล มากดี
กรรมการชุมชน