เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 17 บ้านยาง
ร.ต.อ.ประทีป พวงผ่อง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861559395
นายไพศาล ต่างแขวง
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นางพจรินทร์ ตกต้น
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นายทวีศักดิ์ คำภา
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสมบุญ กินมิตร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสมนึก กองทวีผล
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ