เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หมู่ที่ 2 บ้านโง้ง
นายประชาญ เสียงฆ้อง
ประธานคณะกรรมการชุมชน
โทร : 0861475204
นายไมตรี เฉลิมศรี
รองประธานคณะกรรมการชุมชน
นายสะอาด ไวงาน
เลขานุการคณะกรรมการชุมชน
นางสุชาดา ยงยุทธ
กรรมการฝ่ายการคลัง ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นายณรากร แย้มสุนทร
กรรมการฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและรักษาควมสงบเรียบร้อย
นายสิงหา แผ่นผา
กรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ