เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 570
account_box สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 205 6832
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 089 205 6832
นายประสงค์ ชาวดร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 812 5725
นายประสงค์ ชาวดร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 081 812 5725
พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 09 7291 9856
พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
โทร : 09 7291 9856
นางสมฤดี ลือคำงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 086 150 7953
นางสมฤดี ลือคำงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 086 150 7953
นายวิชัย ศิลาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 061 542 8981
นายวิชัย ศิลาเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 061 542 8981
นายสมบุญ โพธิ์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 742 4073
นายสมบุญ โพธิ์งาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 742 4073
นายวิสูตร์ กำไรทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 084 564 8899
นายวิสูตร์ กำไรทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 084 564 8899
นายจรูญ ไกรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 581 2971
นายจรูญ ไกรสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
โทร : 081 581 2971
นางชลอ รักษาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 248 6880
นางชลอ รักษาพล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 248 6880
นายอภัย เตมีสุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 668 1183
นายอภัย เตมีสุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 668 1183
นางปิยะพร นกน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 233 4937
นางปิยะพร นกน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 089 233 4937
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 161 5678
ร.ต.บรรเทิง เฉลิมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 081 161 5678
นายวิเชียร วงษ์บาต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 084 945 6747
นายวิเชียร วงษ์บาต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
โทร : 084 945 6747
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล