เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
โทร : 0817052629
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0892467130
พันจ่าโทประมวล สุขพอ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0972919856
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818651134
นายจิตกร อภัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0898943368
นายอนุชา ช่อชบา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0892467130
นางสาวอิสรีย์ อัมพุชินีวรรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0842945653
นายสมควร บุญประกอบ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม