เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72
เดือนนี้ 8,473
เดือนที่แล้ว 17,971
ทั้งหมด 161,026

camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วม อสม. ลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ บ้านโคกกรวด หมู่ ๗ และบ้านโง้ง หมู่ ๒ ตำบลโพธิ์งาม [31 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วม อสม. ลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ บ้านหนองหัวลิง หมู่ ๑๐ ตำบลโพธิ์งาม [29 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันเหตุอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ตำบลโพธิ์งาม [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบหน้ากากอนามัยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานะการณ์การแพร่ระบาดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-19) ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทำความสะอาด จัดสถานที่นการดำเนินการสถานที่สำหรับควบคุมเพื่อสังเกตุการเริ่มป่วย ( Local Quarantine) และศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลโพธิ์งาม [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การสำรวจพื้นที่เตรียมการป้องกันเหตุอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์งาม [26 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ให้การช่วยเหลือเหตุวาตภัย ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ ๑๗ [26 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๙ เพื่อระบายน้ำท่วมขังถนนสุวรรณศร ช่วงบ้านคุ้ม ถึงบ้านต้น ตำบลโพธิ์งาม และเป็นการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย [25 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 485 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล