เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายละเอียด : วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่ โดยนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งามมอบหมายให้นายสมควร บุญประกอบ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมโครงการฯ ด้วย และได้มีพัฒนากรอำเภอประจันตคาม รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโพธิ์งามได้มาเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย พร้อมนี้นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาล นำสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม และได้มีการประชาสัมพันธ์ "จุดรวบรวมขยะอันตรายจากขุมชน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม" ในการจัดการของเสียขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม และการรณรงค์งด ละ เลิก สูบบุหรี่ ด้วย
ผู้โพส : admin