เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
การประเมินการระบาดของโรคมือเท้าปาก ในโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ
รายละเอียด : วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองการศึกษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรวด เข้าร่วมประเมินการระบาดของโรคมือเท้าปาก ในโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ หลังจากได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรวด พบผู้ป่วยจำนวน ๖ ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประสานขอความร่วมมือหัวหน้าฝ่ายปกครอง ขออนุเคราะห์รถน้ำเข้าฉีดทำความสะอาดพื้นที่ และเจ้าหน้าที่งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ พร้อมทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ร่วมทำความสะอาดอาคารเรียน และได้ประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา ๕ วัน เพื่อควบคุมโรคดังกล่าว ทั้งนี้ทางกองสาธารณสุขได้ออกหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพธิ์งามตลอดจนผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์โรคติดต่อต่างๆอีกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนรู้ทัน รู้ป้องกัน รู้รักษา โรคติดต่อต่างๆ
ผู้โพส : admin