เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
การประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
รายละเอียด : วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน และการสร้างชุมชนต้นแบบ โดยใช้ความร่วมมือของชุมชนเป็นฐานในการดูแล ผู้ป่วยหลังการรักษากลับมาอยู่ในชุมชนให้ทานยาสม่ำเสมอ นำร่องที่หมู่ ๙ ตำบลโพธิ์งาม การประชุมนี้ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้ นายจิรสิน ไวงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลประจันตคาม สถานีตำรวจภูธรประจันตคาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์งาม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน และพร้อมสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้ กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ และประชาชนในหมู่บ้าน และตัวแทน อสม. ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin