เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
การประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม
รายละเอียด : วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประชุมเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม โดยมีนายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธาน พร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุฯ รพ.สต.ในพื้นที่และทีมสุขภาพภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงาน LTC นี้
ผู้โพส : admin