เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
การประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๘ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
รายละเอียด : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ ๑.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๘ ๒.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๖ ๓.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ต่อไป
ผู้โพส : admin