เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 19
เดือนนี้ 10,162
เดือนที่แล้ว 21,474
ทั้งหมด 136,272

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ครั้งแรก
รายละเอียด : วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ครั้งแรก ซึ่งก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้กล่าวคำปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติให้ 1. นายเอกชัย เกรียงธนบดี สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 2. นายประสงค์ ชาวดร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 3. พันจ่าโท ประมวล สุขพอ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล