เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
การตรวจติดตามโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายละเอียด : วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม รับการตรวจติดตามโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองมะเอก หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านประตูดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin