เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
กิจกรรมการต้อนรับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการดูแลบำบัดรักษากลับสู่ครอบครัวและชุมชน
รายละเอียด : วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้จัดกิจกรรมการต้อนรับผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการดูแลบำบัดรักษากลับสู่ครอบครัวและชุมชน สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน และการสร้างชุมชนต้นแบบ โดยใช้ความร่วมมือของชุมชนเป็นฐานในการดูแล ผู้ป่วยหลังการรักษากลับมาอยู่ในชุมชนให้ทานยาสม่ำเสมอ นำร่องที่หมู่ ๙ บ้านเกาะยาง ตำบลโพธิ์งาม เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา จึงได้มีกิจกรรมนี้ขึ้น โดยนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ จึงมอบหมายให้พันจ่าเอก เรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลธ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เข้าร่วมกิจกรรมด้วย และได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลประจันตคาม สถานีตำรวจภูธรประจันตคาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์งาม เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยจิตเวช และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน และพร้อมสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้ *****เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ขอเป็นส่วนหนึ่ง เป็นกำลังใจ ให้กับผู้ที่ได้รับการบำบัดรักษา กลับสู่ครอบครัวและชุมชน ต่อไป
ผู้โพส : admin