เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม การขับเคลื่อนพัฒนางาน​ อปพร.​ จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด : วันที่​ ๑๐​ มีนาคม​ ๒๕๖๖​ เวลา​ ๐๙.๓๐​ น.​ นายรณรงค์​ นครจินดา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี​ มอบหมายให้นายพงษ์สิทธิ์​ เนื่องจำนงค์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี​ เป็นประธานในการประชุม​ การขับเคลื่อนพัฒนางาน​ อปพร.​ จังหวัดปราจีนบุรี​ ณ​ ห้องประชุม​ ๔๐๓​ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี​ ผู้เข้าร่วมประชุม​ ประกอบด้วย​ ผู้อำนวยการศูนย์​ อปพร.อำเภอ​ ผู้อำนวยการศูนย์​ อปพร.อปท.ทุกระดับ​ และคณะกรรมการประสานงานศูนย์​ อปพร.จังหวัด​ ที่ประชุมมีมติ​ ดังนี้ ๑.​ ให้ศูนย์​ อปพร.ทุกระดับ​ พิจารณาจัดกิจกรรมเนื่องใน​ "วัน​ อปพร." ปี​ ๒๕๖๖​ ในวันที่​ ๒๒​ มีนาคม​ ๒๕๖๖​ ตามแนวทางที่กำหนด ๒.​ การเลือกตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์​ อปพร.จังหวัด​ ให้ดำเนินการ​ ดังนี้ ๒.๑​ ให้ศูนย์​ อปพร.​เทศบาล/อบต.​ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์​ อปพร.เทศบาล/อบต.​ และจัดทำคำสังฯส่งให้ศูนย์​ อปพร.อำเภอ​ ภายในวันที่​ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ๒.๒​ ให้ศูนย์​ อปพร.อำเภอ​ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์​ อปพร.อำเภอ​ ส่งให้ศูนย์​ อปพร.จังหวัด​ ภายในวันที่​ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖​ ๒.๓​ ให้ศูนย์​ อปพร.จังหวัดจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์​ อปพร.จังหวัด​ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์​ อปพร.จังหวัด ๓.​ ให้ศูนย์​ อปพร.จังหวัด​ ทำหนังสือแจ้งสิทธิ​ สวัสดิการ​ การเสนอชื่อ​ อปพร.ดีเด่น​ การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์​ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่​ อปพร. ๔.​ ให้ศูนย์​ อปพร.อปท.ทุกระดับ จัดทำโครงการฝึกอบรม​ อปพร.​ หลักสูตรการฝึกอบรม​ อปพร.​ ​และหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน​ อปพร.
ผู้โพส : admin