เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียด : วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ บ้านคลองแก้มช้ำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิกสภา เขต ๑ และเขต ๒, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ด้วย วัตถุประสงค์ ของโครงการฯ นี้ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำให้ได้มากและนานที่สุด และสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำที่เก็บกักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งต่อไป
ผู้โพส : admin