เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
การแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคลองแก้วซ้ำ ตำบลโพธิ์งาม
รายละเอียด : วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ลงพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ บริเวณหลังวัดเขาน้อย เพื่อตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนและหารือแนวทางแก้ไขปัญญาภัยแล้งในระยะยาว ด่อไป
ผู้โพส : admin