เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
thumb_up facebook-line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 518
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ เป็นการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ วัคซีนโคโรนาแวค หรือ ซิโนแวด (CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine) ให้กับประชาชนในเขตตำบลโพธิ์งาม >>>วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม เดินทางมาให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยมีนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นายจิรสิน ไวงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม และผู้อำนวยการ รพ.สต.โพธิ์งาม ให้การต้อนรับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ เป็นการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ วัคซีนโคโรนาแวค หรือ ซิโนแวค (CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine) เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งขณะนี้กำหนดให้ในผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ให้กับประชาชนในเขตตำบลโพธิ์งาม ณ วัดป่าบ้านโง้ง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุุรี
รายละเอียด : บรรยากาศการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับการฉัดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาศนี้ด้วย โดยมีรายนามผู้ให้การสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ดังนี้ ๑) นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม สนับสนุน อาหาร ,ของหวาน ๑๐๐ ชุด ๒) นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สนับสนุน ขนมจีน ๒๐๐ ชุด น้ำดื่ม ๑๐๐ โหล ๓) นายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม และ นางประไพ เทศยุคุณธร สารวัตรกำนัน สนับสนุนก๋วยเตี๋ยว ๑๕๐ ชุด ๔) นายสมใจ วันดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ และ คณะ อสม. หมู่ ๒ สนับสนุนน้ำดื่มสมุนไพร ๕) คุณกุลชุลี ช่างย่อม มอบข้าวกล่อง ๓๐ กล่อง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล