เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
รายละเอียด : >>> วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน ได้รู้จักวิธีการอพยพ การรวมพล ตลอดจนทั้งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ และทักษะเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของโรงเรียน
ผู้โพส : admin