เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
www.pho-ngam.go.th สำนักปลัดเทศบาล,กองการศึกษา,กองคลัง,กองช่าง,กองสวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 037-410388 และเบอร์สายตรง กองสวัสดิการสังคม 086-3288393 เบอร์โทรสาร 037-410377 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 037-410355

ผู้บริหาร
ผู้บริหารเทศบาล
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
นายบันเทิง ปัญญาดี
นายกเทศมนตรี
โทร : 089 804 3587
ข้อมูลข่าวสาร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble จัดซื้อจัดจ้าง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการตรวจสอบภายใน
folder ควบคุมภายใน
folder คู่มือประชาชน
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
folder ระเบียบ-กฏหมาย-หนังสือสั่งการ
folder จดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
folder รายงานการประชุมสภาเทศบาล
folder บทความน่ารู้
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
picture_as_pdf ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
share สำรวจความคิดเห็น
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 148
เดือนนี้ 8,549
เดือนที่แล้ว 18,047
ทั้งหมด 161,102

พนักงานเทศบาลโอนไปดำรงตำแหน่ง อปท.อื่น
รายละเอียด : วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม และนายจิรสิน ไวงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นำคณะพนักงานเทศบาล เดินทางไปส่งพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์งามขอโอนไปดำรงตำแหน่ง ดังนี้ ๑. นางรุ่งฤดี ศิริอารุณปัญญา โอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒. นางรชนก เรืองศรี โอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง ๒ แห่ง เป็นอย่างดี
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
สภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกชัย เกรียงธนบดี
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาล