เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน บ้านเกาะยาง หมู่ที่ ๙ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลของน้ำท่วมสูง [29 กันยายน 2565]
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน บ้านเกาะโมก หมู่ที่ ๑๘ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลของน้ำท่วมขัง [29 กันยายน 2565]
มอบเรือท้องแบนให้กับราษฎร บ้านเกาะโมก หมู่ ๑๘ ตำบลโพธิ์งาม [26 กันยายน 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [22 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมา ๒๕๖๕ [20 กันยายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" ครั้งที่ ๗ [19 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [8 กันยายน 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ การฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันยุงลาย [4 กันยายน 2565]
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [3 กันยายน 2565]
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์กรต่างๆ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [2 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 171 - 180 (ทั้งหมด 829 รายการ)