เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบไม้ วัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมแซมสะพานให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน ตำบลโพธิ์งาม [18 สิงหาคม 2565]
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง/ทางแยกภายในตำบลโพธิ์งาม (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [18 สิงหาคม 2565]
การซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาบ้านให้แก่ครอบครัวของเด็กหญิงเอริยา ฤทธิ์กลาง หมู่ ๑๓ บ้านคลองแก้มซ้ำ ตำบลโพธิ์งาม [17 สิงหาคม 2565]
มอบบ้านที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย [16 สิงหาคม 2565]
สำรวจดูฝาท่อระบายน้ำพัง [16 สิงหาคม 2565]
การลงพื้นที่หมู่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่ ดูการขุดลอกทางระบายกำจัดขยะวัชพืชที่ขึ้นลกขวางทางระบายน้ำ [16 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" ครั้งที่ ๗ [16 สิงหาคม 2565]
ลงพื้นสำรวจบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลด หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากพื้นดินใต้พื้นบ้านถูกน้ำเซาะเป็นโพรงกว้าง [13 สิงหาคม 2565]
นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งให้กับบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที ๖ บ้านอินทร์ไตรย์ [13 สิงหาคม 2565]
การขุดทางระบาย เพื่อเป็นการระบายน้ำออกจากจุดที่น้ำท่วมถนนสุวรรณ [13 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 191 - 200 (ทั้งหมด 829 รายการ)