เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมงาน"วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๕ " [18 มีนาคม 2565]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 3 สาขา [10 มีนาคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" ครั้งที่ ๒ [9 มีนาคม 2565]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย และให้การช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นการเร่งด่วน [8 มีนาคม 2565]
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ในการย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ณ เทศบาลตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา [2 มีนาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [2 มีนาคม 2565]
การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [21 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมเพื่อหารือการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านและภารกิจงานการบริการสาธารณะ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [11 กุมภาพันธ์ 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด" [10 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์งาม [3 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 211 - 220 (ทั้งหมด 758 รายการ)