messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
การให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ บ้านต้น เป็นการเร่งด่วน[13 สิงหาคม 2565]
ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะออกตรวจพื้นที่น้ำท่วมจุดถนนสุวรรณศร ช่วงระหว่างบ้านคุ้ม ถึง บ้านไทรงาม ตำบลโพธิ์งาม [13 สิงหาคม 2565]
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอประจันตคาม ออกตรวจพื้นที่จุดน้ำท่วมถนนสุวรรณศร ช่วงระหว่างแยกทางเข้าบ้านคุ้ม หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านไทรงาม หมที่ ๑๘ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคตาม...[12 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕[12 สิงหาคม 2565]
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา๐๙.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๗ ลงพื้นที่หมู่ ๑๗ บ้านยาง ดูการขุดลอกทางระบาย...[12 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕[12 สิงหาคม 2565]
โครงการพัฒนาความรู้สู่เครือญาติและบุตรหลานในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ[11 สิงหาคม 2565]
เหตุสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม เมื่อคืนวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕[10 สิงหาคม 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕[9 สิงหาคม 2565]
โครงการควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕[8 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 261 - 270 (ทั้งหมด 889 รายการ)