เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์งาม [3 กุมภาพันธ์ 2565]
การตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [25 มกราคม 2565]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หลักสูตร "คณะกรรมการตรวจงานจ้างและคณะกรรมการต่างๆ" [21 มกราคม 2565]
โครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [19 มกราคม 2565]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในลำน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [17 มกราคม 2565]
ร่วมเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ [14 มกราคม 2565]
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา เรื่องเส้นทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์งาม [11 มกราคม 2565]
การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม [4 มกราคม 2565]
งานวันรำลึกพระภักดีเดชะ (ท้าวอุเทน) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [25 ธันวาคม 2564]
การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม [24 ธันวาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 291 - 300 (ทั้งหมด 829 รายการ)