เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
รับมอบอาหาร และน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้กักตัวที่อยู่ในศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม [16 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ที่อยู่ในช่วงติดตามอาการพักฟื้นที่บ้าน [14 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ รพ.สต.โพธิ์งาม ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบสวนให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ บ้านไทรงาม หมู่ ๑๘ ตำบลโพธิ์งาม [12 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้กับผู้ที่บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE) [10 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม รับมอบเตียงสนาม จากการสนับสนุนของบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (SCGP) [9 สิงหาคม 2564]
นายอำเภอประจันตคาม ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม [9 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง [9 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง [5 สิงหาคม 2564]
มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) [4 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง [4 สิงหาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 331 - 340 (ทั้งหมด 829 รายการ)