เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง [9 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง [5 สิงหาคม 2564]
มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) [4 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง [4 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วม อสม. ลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ บ้านโคกกรวด หมู่ ๗ และบ้านโง้ง หมู่ ๒ ตำบลโพธิ์งาม [31 กรกฎาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วม อสม. ลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-๑๙ บ้านหนองหัวลิง หมู่ ๑๐ ตำบลโพธิ์งาม [29 กรกฎาคม 2564]
การขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อเตรียมการป้องกันเหตุอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ตำบลโพธิ์งาม [27 กรกฎาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม มอบหน้ากากอนามัยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) [27 กรกฎาคม 2564]
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานะการณ์การแพร่ระบาดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-19) ในพื้นที่ตำบลโพธิ์งาม [27 กรกฎาคม 2564]
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทำความสะอาด จัดสถานที่นการดำเนินการสถานที่สำหรับควบคุมเพื่อสังเกตุการเริ่มป่วย ( Local Quarantine) และศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลโพธิ์งาม [27 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 371 - 380 (ทั้งหมด 863 รายการ)