เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า กิจกรรม"ทำแนวกันไฟป่า การควบคุมป้องกันและดับไฟป่า" [12 มีนาคม 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [11 มีนาคม 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [11 มีนาคม 2564]
การประชุมปรึกษาหารือการคัดเลือกสภาวัฒนธรรมตำบลโพธิ์งาม [11 มีนาคม 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [10 มีนาคม 2564]
ตรวจสอบสถานที่เพื่อพิจารณาการขออนุญาตในการจัดงาน"ดนตรีโฟล์คซองรักช้างเพื่อการศึกษา" [10 มีนาคม 2564]
โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [9 มีนาคม 2564]
การซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไม้เอก ตำบลโพธิ์งาม [8 มีนาคม 2564]
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม [8 มีนาคม 2564]
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ICT) ตำบลโพธิ์งาม [8 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 371 - 380 (ทั้งหมด 758 รายการ)